Tin tức

admin
6 năm 9 months ago
SCSS2CSS có tính năng mới, mixins-only. Với tính năng này, bạn có thể import mixins từ các file đã tạo trước đó. Cách dùng: @import "mixins-only/xxx" xxx là id của file của bạn.