Công ty

JUFIST là một đội ngũ lập trình viên, trụ sở đặt tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin chất lượng và tối ưu cho doanh nghiệp, cơ quan.
Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các ứng dụng văn phòngứng dụng web. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn.
Các bạn có thể đang xa chúng tôi, nhưng chúng tôi tin tưởng, các bạn sẽ gần chúng tôi hơn, vì nhiệm vụ của chúng tôi là thiết lập mối quan hệ bền vững với các bạn, dựa trên sự hài lòng, thân thiện, tin cậy cho cả nhu cầu hôm nay và tương lai.