Giao diện mobile của QueViet

Queviet vừa được nâng cấp lên tính năng mới. Giao diện quản trị di động. Quản trị viên chỉ cần vào trang web trong giao diện di động sẽ dễ dàng xử lý nội dung.